सम्पर्क सूत्र

 

 

कृषि वर्कशाप लखनऊ
1. श्री एस.पी. सागर
महाप्रबन्धक (उत्पादन)
9415012015 आवास कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ
2. -
मण्डलीय अभियन्ता
- कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ
3. श्री श्रीपाल वर्मा
(प्रभारी लेखाधिकारी)

2265559 कार्यालय

9838680449 मोबाइल

कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ