सम्पर्क सूत्र

 

 

कृषि वर्कशाप लखनऊ
1. श्री एस.पी. सागर
महाप्रबन्धक (उत्पादन)
9415012015 आवास कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ
2. -
मण्डलीय अभियन्ता
- कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ
3. श्री गजराज सिंह
(लेखाधिकारी)

2265559 कार्यालय

9935395551 मोबाइल

कृषि वर्कशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ